เนติวิทย์ โพสต์คลิปให้กำลังใจ อั้ม เนโกะ

Home / ข่าวสังคมออนไลน์, คลิป / เนติวิทย์ โพสต์คลิปให้กำลังใจ อั้ม เนโกะ

วันนี้(13ธ.ค.)นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย  ได้โพสคลิปผ่านทางยูทูปให้กำลังใจอั้ม เนโกะ โดยเผยว่า

12

จะขอมาพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการกระทำของคุณอั้ม เนโกะ ในการที่นำธงดำขึ้นไปหลังธงชาติและการกระทำของคุณอั้ม เนโกะ ในครั้งนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณอั้ม เนโกะอย่างรุนแรง เธอถูกคุกคามทางกาย ทางวาจา

ล่าสุดก็ถูกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันธรรมศาสตร์ลงชื่อขับไล่อั้ม เนโกะ มหาวิทยาลัยควรจะเป็นสถาบันที่อยู่ข้างจริยธรรมไม่รับใช้อำนาจเผด็จการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสิทธิเสรีภาพดังเช่นบุคลากรและนักศึกษาในอดีตได้อุทิศตัวเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาตลอดแต่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยได้สมยอมแทบเท้าอำนาจเผด็จการตั้งแต่รัฐประหารจนถึงปัจจุบัน

การกระทำของคุณอั้ม เนโกะจึงเป็นเสียงแห่งกัลยาณมิตร เสียงแห่งมโนธรรมในการเตือนความฉ้อฉล รับใช้อำนาจเงินของมหาวิทยาลัย และอั้ม เนโกะได้แสดงจุดยืนท้าท้ายวัฒนธรรมไทยที่สยบยอมอำนาจเผด็จการโดยเป็นตัวของตัวเอง ไม่แบ่งแยกตัวกับโลกแต่เป็นหนึ่งเดียวกับมัน เธอจึงเป็นแบบอย่างที่ควรเคารพนับถือ

แม้เราเองจะไม่เห็นด้วยกับพิธีกรรม พิธีการที่เขากระทำแต่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่ควรทำ การไล่อั้ม เนโกะทำได้ แต่สิ่งที่เธอทำควรค่ากับการที่ยอมรับหรือเปล่า อยากให้พิจารณาก่อนจะมาขับไล่

ส่วนบุคลิกท่าทางนั้นไม่ใช่สาระสำคัญแต่อยู่ที่เนื้อหาใจความมากกว่า ถ้าอาจารย์ปรีดี พนมยงค์หรืออาจารย์ป๋วยอยู่ท่านคงไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่คุณอั้ม เนโกะ ผมขอให้กำลังใจคุณอั้ม เนโกะ

MthaiNews