ตัดวงจรการค้ามนุษย์ ด้วยพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

Home / Mthai Buster, คลิป / ตัดวงจรการค้ามนุษย์ ด้วยพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

ขอทานถือเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ตามสะพานลอย หรือข้างถนน คนขอทานจะ พบเห็นได้จนชินตา แต่ที่น่าสลดใจมากไปกว่านั้นคือ มักมีเด็กเล็กๆ สภาพมอมแมมรวมอยู่ด้วย

เด็กเหล่านี้คือเหยื่อที่ถูกผู้ใหญ่นำมาแสวงหาผลประโยชน์หากินบนความสงสารของคน แม้จะมีการรณรงค์กันมาตลอดว่า หากท่านให้เงินขอทานเท่าการ ส่งเสริมการค้ามนุษย์ แต่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งกลับมองว่า นี่คือการให้ทานนี่คือการทำบุญ มันไม่ใช่เรื่องที่ผิด MThai ข่าวภาคซ่าส์วันนี้ จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขอทานกัน

ล่าสุดครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานแล้ว โดยมีละเอียดดังนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ในการยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานเดิมเมื่อปี 2484 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน เพื่อควบคุม คุ้มครองสวัสดิภาพ และแนวทางการจัดการกับผู้หาประโยชน์จากผู้ขอทาน

โดยห้ามไม่ให้คนชรา คนวิกลจริต พิการ หรือเป็นคนมีโรคที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ รวมถึงคนที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูทำการขอทาน ซึ่งหากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ แต่หากเป็นคนต่างด้าว จะถูกไปยังประเทศต้นทาง

พร้อมกันนี้ ยังกำหนดให้การแสดงสาธารณะ จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆ ก่อนทำการแสดง ทั้งนี้สำหรับบทลงโทษ ผู้ที่บังคับ จ้างวาน หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นขอทานจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท

แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนกระทำผิด จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยขั้นตอนจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดก่อนส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างกฎหมายควบคุมขอทานฉบับใหม่ ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะนำไปสู่ทิศทางการแก้ไขปัญหาขอทานได้อย่างแท้จริง

MThai News

ขอบคุณข้อมูลจาก รายการเรื่องเล่าเช้านี้