กฤษฎา รากแก่น เรื่องจริงที่อยากให้ดู จากรายการคนค้นฅน

Home / คลิป / กฤษฎา รากแก่น เรื่องจริงที่อยากให้ดู จากรายการคนค้นฅน

คนเราเมื่อมีความหวังและศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถที่จะสำเร็จขึ้นมาได้


กฤษฎา รากแก่น คนค้นฅน


กฤษฎา รากแก่น 2 คนค้นฅน

ชีวิตคนไม่ได้อยู่เพื่อหวัง แต่อยู่เพื่อทำให้หวังนั้นประสบผลสำเร็จ

อยากให้ดู..แล้วนำไปคิด