คำสอนสุดท้ายผ่านเพลง จากท่าน สมัคร สุนทรเวช

Home / คลิป / คำสอนสุดท้ายผ่านเพลง จากท่าน สมัคร สุนทรเวช

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

สู่สุขคติเทอญ