ข่าวสดวันนี้ นายก วันแรงงาน

” บิ้กตู่ ” ประกาศรักแรงงานทุกคน พร้อมรับข้อเสนอ 10 ข้อ

Home / คลิป / ” บิ้กตู่ ” ประกาศรักแรงงานทุกคน พร้อมรับข้อเสนอ 10 ข้อ

” บิ้กตู่ ” ประกาศรักแรงงานทุกคน พร้อมรับข้อเสนอ 10 ข้อ

วันนี้ ( 1 พ. ค. 61) ที่ลานคนเมือง​ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร​ พลเอก​ ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ เดินทางมาเป็นประธา​น​เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ​ประจำปี​  2561 โดยมีพลตำรวจเอก​ อดุลย์​ แสงสิงแก้ว​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวง​แรงงาน​และเครือข่าย​ผู้ใช้แรงงาน​ให้การต้อนรับ​ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์​ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง​นายกรัฐมนตรี​ เดินทางมารับข้อเรียกร้อง​ของผู้ใช้แรงงาน​ด้วยตัวเอง​

โดย พลเอกประยุทธ์​ กล่าวบนเวที กับเครือข่าย​ผู้ใข้แรงงาน ว่า รักประชาชนผู้ใช้แรงงานทุกคน ยืนยันเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อน วอนประชาชนผู้ใช้แรงงานอดทน ย้ำจะดูแลสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้น ย้ำประชาชนผู้ใช้แรงงานทุกคน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติว่า ตนรักแรงงานทุกคน และเข้าใจถึงปัญหาความเดือนร้อนของแรงงาน ในส่วนของขวัญที่รัฐบาลได้ทำเพื่อแรงงานนั้น ได้มีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศในอัตรา 5% พร้อมปรับแก้ไขกฎหมายแรงงานในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องเพิ่มอายุเกษียณจากเดิม 55 ปี เป็น 60 ปี และให้ผู้ประกันตนที่คืนสิทธิ์ประกันตนสามารถกลับมาใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิม เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนอดทน เพราะรัฐบาลจะดูแลสวัสดิการและระบบประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และถือเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์อย่างหนึ่ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณจำนวนมากมายเพื่อแก้ไขปัญหาในคราวเดียว โดยต้องคำนึงถึงการลงทุน รวมถึงเศรษฐกิจด้วย ซึ่งมีหลายประเทศได้มีการชักจูงให้เกิดการลงทุนภายในประเทศโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ รวมถึงใช้โอกาสค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศไทยดึงดูดให้นักลงทุนไปลงทุนในประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหาได้

อย่างไรก็ตาม พลเอกประยุทธ์​ ก็รับปากว่าจะทำให้ได้มากที่สุด​ แต่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันทั้งนายจ้างและลูกจ้าง​ ที่ผ่านมารัฐบาล​ก็พยายาม​ทำทุกอย่างให้ดีขึ้น​ และไม่อยากให้ผู้ใช้แรงงานมองตัวเองว่าเป็นคนระดับ​ล่าง​ ซึ่งผู้ใช้แรงงานถือกำลังสำคัญ​ในพัฒนา​ประเทศ​ ภายหลังจากนั้นได้ลงจากเวทีมาทักทาย​กับผู้ใช้แรงงาน​พร้อมกับพูดคุยและประกาศ​ผ่านไมค์​ว่ารักทุกคนนะจ๊ะ​ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม​  และรับปากว่าจะทำให้ผู้ใช้แรงงาน​ได้เข้าถึงสิทธิ​ต่างๆ​ อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับ​ข้อเรียกร้อง​วันแรงงานแห่งชาติ​ปี 2561​ สภาองค์กร​ลูกจ้างแรงงาน​แห่งประเทศไทย​ มีจำนวน​ 10 ข้อ​ดังนี้ 

1.ขอให้รัฐบาลแก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุที่ 60 ปี ในกรณีที่ลูกจ้างอายุครบ 55 ปี ประสงค์จะลาออกจากการเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างอนุญาต และให้ลาออกโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างที่เกษียณอายุทุกประการ

2.ขอให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับฐานการรับเงินบำนาญ โดยมีอัตราเริ่มต้นที่ 500 บาท

3.ผู้ประกันตนเมื่อพ้นสภาพการเป็นมาตรา33 และรับบำนาญ ให้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ได้โดยไม่ตัดสิทธิ์การรับบำนาญ

4.ในกรณีที่ลูกจ้างพ้นจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ให้สปส.ใช้ฐานค่าจ้างตามมาตรา33 เดิม คำนวณเป็นฐานรับบำนาญ

5.ขอให้รัฐบาลกำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นภารบังคับที่นายจ้างต้องจัดให้มีขึ้นและกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง

6.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการออกกฎหมายที่สนับสนุนการสร้างระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ให้กลายเป็นองค์กรมหาชนหรืออื่นๆที่เป็นการแบ่งผลกำไรจากรัฐไปให้เอกชน

7.ให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ และมีสิทธิ์จัดตั้งองค์กรได้

8.ขอให้รัฐบาลดำเนินการให้มีการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87,98

9.ขอให้รัฐบาลแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา11/1ให้เป็นภาคบังคับและมีโทษอาญา ในกรณีที่นานจ้างไม่ปฏิบัติตาม

10.ให้รัฐบาลดำเนินการสั่งให้กระทรวงแรงงานปฏิบัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560 มาตรา74 อย่างเคร่งครัด โดยให้นายจ้างและรัฐบาลต้องร่วมกันดำเนินการตัดสินใจโดยเฉพาะในระบบแรงงานสัมพันธ์

ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานต้องการทวงถามข้อเรียกร้องเดิมที่เคยยื่นไว้ในปี2560 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และข้อเรียกร้องในปีนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ต่อเนื่องกัน