พรรคเสรีนิยม

พรรคเสรีนิยม นโยบายพรรคเสรีนิยม
พรรค :
เสรีนิยม

จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

หัวหน้าพรรค : นายพุทธชาติ ช่วยราม

นโยบายพรรค : ภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์สากล

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีนิยม
1. นายพุทธชาติ ช่วยราม
2. นายเพชร เหมือนพันธุ์
3. นายธนาคาร ม่วงศิริ
4. นายบุญราย สทิวะวงศ์
5. น.ส.เปรมินทร์ ญาณศิริ
6. นายศุภพิชญ์ บุญญะฤทธิ์
7. นางปณตพร แก้วชัด
8. นาย ส.ศิริชัยอนุสสรณ์ สุขวรรณะ

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท