พรรคอาสามาตุภูมิ

พรรคอาสามาตุภูมิ นโยบายพรรคอาสามาตุภูมิ
พรรค :
อาสามาตุภูมิ

จำนวนผู้สมัคร : 3 คน

หัวหน้าพรรค : นายมนตรี เศรษฐบุตร

นโยบายพรรค
ปฏิรูปงานสาธารณสุข คนจนรักษาฟรี คนมีช่วยจ่าย ขยายสิทธิประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันอนาคต เกิน 65 ปี มีเงินเดือน 10,000 บาท เกษตรมั่งคั่ง เศรษฐกิจพอเพียง ทำภาคใต้ให้สงบ โดยนโยบายขวานทองด้ามเพชร

ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอาสามาตุภูมิ
1. นายธีรเดช เลิศสัฒนนนท์
2. นายมนตรี เศรษฐบุตร
3. นายนิติวัฒน์ มะโนรัตน์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท