พรรคพลังชาวนาไทย

พรรคพลังชาวนาไทย นโยบายพรรคพลังชาวนาไทย
พรรค :
พลังชาวนาไทย

จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

หัวหน้าพรรค : นายสวัสดิ์ พบวันดี

นโยบายพรรค
1. โครงการบ่อน้ำมันบนดิน ด้วยการปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลังเป็นต้น
2. เดินหน้าปฏิรูปที่ดินตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยของคณะนายอนันต์ ปัญญารชุน เป็นต้น
3. ปฏิรูปโครงสร้างทางภาษี-ภาษีมรดก ทรัพย์สิน-ภาษี ที่ดินในอัตราก้าวหน้า-ภาษีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ-ภาษีฟุ่มเฟือย

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาวนาไทย
1. นางทองคำ กุศลเอี่ยม
2. นายสัมฤทธิ์ แก้วทน
3. นายวุฒิพันธุ์ ชะนะ
4. นายปัญญา นาควิเชียร
5. นางประเทือง ศรียศ

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท