พรรคประชากรไทย

พรรคประชากรไทย นโยบายพรรคประชากรไทย
พรรค :
ประชากรไทย

จำนวนผู้สมัคร : 13 คน

หัวหน้าพรรค : นายสุมิตร สุนทรเวช

นโยบายพรรค
1.อีสานแล้งแก้ได้โดยนำน้ำจากแม่น้ำในฝั่งลาวลอดใต้แม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทย แล้วทำฝายเก็บกักน้ำ
2.ทางรถไฟที่จีนนำมาผ่านลาว ต่อเข้ามาในไทยแล้วทำรางต่อไปพม่าสู่เมืองทวาย แล้วทำทางต่อลงสู่ใต้ยังชุมพรและระนองซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกไว้รองรับ
3.ความบาดหมางไทย-เขมรจะหายไปถ้าร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพมรดกโลกของเขาพระวิหารและเลยไปถึงพื้นที่ซับซ้อนที่อยู่ในทะเลกว่า 27,000 ตร.กม. นำก๊าซและน้ำมันขึ้นมาพัฒนาประเทศร่วมกัน

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชากรไทย
1. นายสุมิตร สุนทรเวช
2. ร.อ.ตร.สุเชษฐ์ สุนทรเวช
3. นายวีระศักดิ์ อุปถัมภ์
4. นายทองเปลว ใจขุนสกุล
5. นางพิชญดา เคอเยซูซ์
6. นายวินัย เกตุโสภิต
7. พ.ต.อ.ขนบดี ภู่สุวรรณ
8. นายสุรัตน์ ยุทธนาวนิชย์
9. นายเสนีย์ มติภักดี
10. นายแสงฟ้า นพรัตน์เรืองเด่น
11. รศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ
12. น.ส.ฐิติรัตน์ ปฐวีวรากิตติ์
13. ดร.ธีระ เจียบุญหยก

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท