พรรคมหารัฐพัฒนา

พรรคมหารัฐพัฒนา นโยบายพรรคมหารัฐพัฒนา
พรรค :
มหารัฐพัฒนา

จำนวนผู้สมัคร : 1 คน

หัวหน้าพรรค : นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์

นโยบายพรรค
ยอยกพระพุทธศาสนา พัฒนาชาติไทย ให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคมหารัฐพัฒนา
1. นายณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย
2. น.ส.ปพัชญา นรรัตน์ (เสียสิทธิ)

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท