พรรคดำรงไทย

พรรคดำรงไทย นโยบายพรรคดำรงไทย
พรรค :
ดำรงไทย

จำนวนผู้สมัคร : 13 คน

หัวหน้าพรรค : นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู

นโยบายพรรค
1 คือการเร่งแก้ไขหนี้ของเกษตรกรโดยใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูกอบกู้เกษตรกรและเพิ่มราคาประเมินที่ดิน เพื่อเพิ่มราคาทรัพย์สินและเพิ่มทุนภาคครัวเรือนเกษตรกรและประกันราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ ตันละ 19,000 บาท
2 คือการตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพคนยากคนจน ยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้รับเงินคุ้มครองวันละ 300 บาทจนหายเจ็บป่วย
3 คือ การเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดำรงไทยจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุขร่มเย็นทันที

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคดำรงไทย
1. นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู
2. น.ส.หทัยทิพย์ เชิดชู
3. ว่าที่ ร.ท.พงศ์สันต์ ยาวะโนภาส
4. น.ส.พรรษสรณ์ นราเศรษฐพงษ์
5. นายมะเซะ บากา
6. นายชาย ภูโคกสูง
7. นายสรเชษฐ เชิดชู
8. นายอาแว ตี๋เยาะ
9. นางศุภลักษณ์ เชิดชู
10. นายณรงค์ ถือสัตย์
11. นายธรรมะ โชชอง
12. นายสุจินดา จำปานิล (เสียสิทธิ)
13. น.ส.ฟารีดะห์ เจ๊ะมะ

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท