พรรคพลังมวลชน

พรรคพลังมวลชน นโยบายพรรคพลังมวลชน
พรรค :
พลังมวลชน

จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

หัวหน้าพรรค : นายวิษณุ อินทรพยุง

นโยบายพรรค
1.ปฏิรูปการเมืองการปกครอง
2.ปฏิรูปเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ปฏิรูปที่ดินและระบบนิเวศ
4.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
5.ปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการสังคม
โดยเสนอให้มี
5.1) เงินยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน, เงินชดเชยให้คนว่างงาน 3,000 บาท/เดือน, ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน
5.2) เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ยกเลิกหนี้การศึกษา ภาคบังคับ ม.6
5.3) ข้าวเปลือกเกวียนละ 16,000 บาท
5.4) ขุดคลองลัดอันดามัน-อ่าวไทย, เปิดคอมเพล็กซ์ในแหล่งท่องเที่ยว
5.5) ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างน้อย 15 ไร่
5.6) ผู้ว่าฯ, นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังมวลชน
1. นายวิษณุ อินทรพยุง
2. นายกรภพ ครองจักรภพ
3. น.ส.จิตรลดา หลวงเกื้อกูล (เสียสิทธิ)
4. นายขจรศักดิ์ อภิมหาสมบัติ
5. นางสุนาถ ช่วยสถิตย์
6. นายสุวิทย์ เข็มรส
7. พ.อ.ประมวล เดชประมวลพล
8. ร.ต.เทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท