พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง เสด็จออกสีหบัญชร ภาพชุดจากสำนักพระราชวัง

พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง เสด็จออกสีหบัญชร ภาพชุดจากสำนักพระราชวัง

อีกมุมสุดพิเศษ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-พระราชินี เสด็จออกสีหบัญชร ที่บันทึกจากด้านในของพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันนี้ (6 พ.ค. 2562) สำนักพระราชวัง ได้มีการเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ…

บรรยากาศ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง

บรรยากาศ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง

บันทึกประวัติศาสตร์ ภาพประชาชนจากทั่วสารทิศ ทุกหมู่เหล่า เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีราชาภิเษก 6 พ.ค. 62

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ตรัสแก่ประชาชน ที่เฝ้าฯ รับเสด็จออกสีหบัญชร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ที่เห็น พร้อมเพรียงมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จออกสีหบัญชร  เสียงทรงพระเจริญกึกก้อง!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จออกสีหบัญชร เสียงทรงพระเจริญกึกก้อง!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปชช. ร่วมสดุดีเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง! เมื่อเวลาประมาณ เวลา 16.55 น.  วันที่ 6 พ.ค. 2562…

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนิน จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่วัดราชบพิธฯ

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนิน จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่วัดราชบพิธฯ

บันทึกประวัติศาสตร์ ภาพริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร จากวัดบวรฯ  สู่วัดราชบพิธฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร จากวัดบวรฯ สู่วัดราชบพิธฯ

ขบวนพระราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ออกจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแล้วเมื่อเวลา 19.00 น. เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเสด็จฯ…

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

บันทึกประวัติศาสตร์ ภาพริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562

การอ่านออกเสียง พระนามและพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ 

การอ่านออกเสียง พระนามและพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ 

วันนี้ 5 พ.ค. 2562 การที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ใหม่  สามารถอ่านออกเสียงให้ถูกต้องได้ ดังนี้…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ชุดที่2)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ชุดที่2)

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศน์วิหาร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (5 พ.ค. 2562 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศน์วิหาร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (5 พ.ค. 2562 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ วันที่ ๔ พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เฉลิมพระราชมณเฑียร ทรงพระสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และพระสังวาลพระนพ เสด็จเข้าริ้วขบวนเชิญเครื่องพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ริ้วขบวนตั้งแถว ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ หันหน้าทิศตะวันออก พลตำรวจโท…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2 ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก วันที่ 4 พ.ค. 2562 เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันนี้ (4 พ.ค.2562) เมื่อเวลา 14.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์…

ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพิธีสรงพระมุรธาภิเษก

ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพิธีสรงพระมุรธาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพิธีสรงพระมุรธาภิเษก  ก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เป็น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 4 พ.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ในรัชกาลที่ 10

การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ในรัชกาลที่ 10

การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ในรัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พ.ค. สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ…

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน