บรรยากาศ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง

หน้าแรก / บรรยากาศ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง

บันทึกประวัติศาสตร์ ภาพประชาชนจากทั่วสารทิศ ทุกหมู่เหล่า เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีราชาภิเษก 6 พ.ค. 62