ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

หน้าแรก / ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง พระที่นั่งภัทรบิฐ

วันที่ 4 พ.ค.62 เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสังวาลพราหมณ์ธุรำ พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ เมื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับแล้ว ทรงสวม พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์

ชาวพนักงานประโคมข้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์ จากนั้นทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงขรรค์ชัยศรี พระแส้จามรี พระแส้ขนหางช้างเผือก ธารพระกรชัยพฤกษ์ พัดวาลวิชนี พระธำมรงค์รัตนวราวุธ พระธำมรงค์วิเชียรจินดา ฉลองพระบาทเชิงงอน

พระสุพรรณศรีบัวแฉก พระมณฑปทองคำลงยาพร้อมพานรองมีพระจอก พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง ธารพระกรเทวรูป พระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระแสงหอกเพชรรัตน พระแสงดาบเชลย พระแสงธนู พระแสงดาบเขน พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย