พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร จากวัดบวรฯ สู่วัดราชบพิธฯ

หน้าแรก / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร จากวัดบวรฯ สู่วัดราชบพิธฯ

ขบวนพระราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ออกจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแล้วเมื่อเวลา 19.00 น. เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญชัยมงคลคาถา

จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นเกย ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ บูชาพระพุทธอังคีรส เสร็จแล้วทรงถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก ถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ พร้อมฉัตร 7 ชั้น