ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนิน จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่วัดราชบพิธฯ

หน้าแรก / ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนิน จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่วัดราชบพิธฯ

บันทึกประวัติศาสตร์ ภาพริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562

เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญชัยมงคลคาถา

ระหว่างทางริ้วขบวนผ่านบริเวณถนนพระสุเมรุ เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าสู่บริเวณสนามหลวงและวัดราชบพิธฯ รวมระยะทาง 3.18 กิโลเมตร