วิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

หน้าแรก / วิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

วิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 6 เมษายน 2562