พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในราชวงศ์จักรีไทย

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในราชวงศ์จักรีไทย

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทาน ” พระปฐมบรมราชโองการ ” หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวาย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชูปโภคแล้ว พระปฐมบรมราชโองการ นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๙ มีเนื้อความเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ซึ่งล้วนแต่แสดงพระราชปณิธาน ในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมือง

พระบรมราชโองการสถาปนา สมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

พระบรมราชโองการสถาปนา สมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการสถาปนา “สมเด็จพระราชินี” เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี”

พระปฐมบรมราชโองการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10”

พระปฐมบรมราชโองการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนราบใหญ่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนราบใหญ่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนราบใหญ่ ริ้วขบวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศน์ฯ

ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศน์ฯ

กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษกจำนวน 86 ใบ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

วิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

วิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 6 เมษายน 2562  

ความสำคัญ และ ความเป็นมา ของ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความสำคัญ และ ความเป็นมา ของ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความสำคัญของ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า “…ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนตำราแต่โบราณว่า พระมหากระษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพ ต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อน…

เปิดความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เปิดความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้สามารถนำมาประดับตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ทั้งนี้ยังมีข้อควรรู้สำคัญที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช…

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขั้นตอนและความสำคัญของพระราชประเพณี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขั้นตอนและความสำคัญของพระราชประเพณี

ตามโบราณราชประเพณี การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะทรงรับการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่ง เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศสูงสุดสมกับที่ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์ ด้วยพระองค์เอง วันที่ 11 มี.ค.62 เมื่อเวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก…