เก็บตก ภาพทัพบก โชว์ศักยภาพวันกองทัพไทย

Home / ภาพข่าว / เก็บตก ภาพทัพบก โชว์ศักยภาพวันกองทัพไทย

ประมวลภาพกองทัพบกจัดเต็ม สวนสนามใหญ่วันกองทัพไทย 18 ม.ค. 57 ขนกองกำลัง, อาวุธยุทโธปกรณ์โชว์ศักยภาพ ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

MThai news

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย

กองทัพบก, วันออกทัพไทย