เอ็มไทยตูน ตอน สภาล่ม

Home / เอ็มไทย ตูน / เอ็มไทยตูน ตอน สภาล่ม

ถ้ายังคิดว่าเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาก็ควรจะรู้จักแบ่งเวลาบ้าง หรือถ้าไม่ว่างกันนัก ก็ลาออกไปทำธุระเลยดีกว่าไหมครับ