เอแบคโพลชี้ ปชช.เชื่อเหตุปัญหาน้ำมันปาล์ม หน่วยงานรัฐทุจริต

Home / ข่าวการเมือง / เอแบคโพลชี้ ปชช.เชื่อเหตุปัญหาน้ำมันปาล์ม หน่วยงานรัฐทุจริต
น้ำมันปาล์ม
น้ำมันปาล์ม

เอแบคโพลเผยกลุ่มตัวอย่าง 72.1 % เชื่อน้ำมันปาล์มขาดแคลน-ราคาแพง เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น

21 ก.พ. รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สภาวะปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันปาล์มของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นนทบุรี ชลบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ หนองคาย ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา พัทลุง และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,366 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการในช่วง 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือะ 90 % ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากหรือ 47.3 %  ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน แต่อีก 52.7 % ไม่ได้รับความเดือดร้อน และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน เกือบ 1 ใน 3 หรือ 72.1 % คิดว่าเป็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานของรัฐบาลกับผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน ขณะทีร่ 27.9 % ไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น

ขณะเดียวกันผลสำรวจยังพบว่า ประชาชน 25.9 %  เท่านั้นที่เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดย 40.8 % เชื่อมั่นปานกลาง และ 33.3 % เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย แต่น่าพิจารณา คือ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้พบว่า 74.3 % ระบุมาก-มากที่สุด 20.4 % ระบุปานกลาง 5.3 % ระบุน้อย-ไม่มีปัญหาเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาที่รัฐบาลควรเร่งยุบสภา และเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว พบว่า 46.2 % ระบุไม่เกิน 3 เดือน 31.8 % ระบุ 3 – 6 เดือน และ 22.0 % ระบุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

โดย Mthai news