โพลล์ยก เฉลิม-อภิสิทธิ์ นำทัพอภิปรายฯ

Home / ข่าวการเมือง / โพลล์ยก เฉลิม-อภิสิทธิ์ นำทัพอภิปรายฯ

6 มี.ค 54 ดุสิตโพลล์ ได้ออกมาเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ในหัวข้อ “ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล”

โดยประชาชนร้อยละ 56.87 เห็นด้วยกับการเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เนื่องจากมองว่าได้เปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจจริงกับประชาชน ร้อยละ 24.37 ไม่แน่ใจเพราะเชื่อว่าเป็นเพียงแค่เกมการเมืองเท่านั้น ขณะที่18.76 ไม่เห็นด้วย เพราะสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ยังไม่สู้ดี ควรให้รัฐบาลบริหารประเทศไปก่อน

ส่วนคำถามที่ว่า “ประชาชนอยากเห็นใคร เป็นผู้นำการอภิปรายในครั้งนี้มากที่สุด ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนั้นร้อยละ 40.17 อยากเห็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้นำในการอภิปราย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 37.84 และ นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 21.99  ขณะที่ฝ่ายค้านเป็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร้อยละ 51.44 รองลงมา นายจตุพร พรหมพันธุ์ ร้อยละ 26.09 และ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ร้อยละ 22.47 ตามลำดับ

สำหรับคำถามที่ประชาชนอยากให้ฝ่ายค้านอภิปรายมากที่สุดคือ  การดูแล ควบคุมราคาสินค้า น้ำมัน น้ำมันพืช น้ำตาล มากถึงร้อยละ 23.04 รองลงมา คือ การทุจริต คอร์รัปชั่น ร้อยละ21.67 และการบริหารประเทศ เศรษฐกิจ ปากท้อง ร้อยละ 19.86

เรียบเรียงโดย Mthai news