สภาฯ ถกร่างกฎหมายชุมนุมในที่สาธารณะ

Home / ข่าวการเมือง / สภาฯ ถกร่างกฎหมายชุมนุมในที่สาธารณะ

รัฐสภา 9 มี.ค.-ที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ วุ่น ฝ่ายค้านขอถอนร่างกฎหมายออก อ้างไม่อยากสังฆกรรมกับรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันรวม 5 ฉบับ ที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอ โดยมี พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม แต่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ขอถอนร่างกฎหมายออกไป 2 ฉบับ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ต้องการเข้าร่วมเสนอร่างดังกล่าวกับรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับร่างกฎหมายของรัฐบาล

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายดังกล่าวว่า เพื่อใช้ในการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งแกนนำผู้ชุมนุมต้องแจ้งให้ตำรวจพื้นที่ทราบก่อนล่วงหน้า 72 ชั่วโมง หากผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งชี้ขาดได้ หากศาลมีคำสั่งว่าการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่สามารถประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุม และให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ โดยเร็ว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทุกประการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคน ขอถอนชื่อจากการเสนอญัตติร่างกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ ที่เสนอโดยนายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ทำให้จำนวน ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบจำนวนตามข้อบังคับการประชุม จนทำให้ร่างดังกล่าวตกไป แต่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่ตก จึงให้ที่ประชุมลงมติ แต่ระหว่างนั้นเกิดการประท้วงไปมา พรรคเพื่อไทยเสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อ จนเกิดข้อโต้เถียงอีกครั้ง

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายพาดพิง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไม่มีจุดยืนทางการเมือง ทำให้พรรคเพื่อไทยประท้วงให้ถอนคำพูด แต่นายบุญยอดไม่ยินยอม ทำให้ต้องถูกเชิญตัวออกจากห้องประชุม ขณะเดียวกันนายสุชาติ ลายน้ำเงิน ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ก็ถูกเชิญออกจากห้องประชุมเช่นกัน หลังพาดพิงนายบุญยอด จากนั้นได้มีการนับองค์ประชุมด้วยการเสียบบัตรแสดงตนก่อนจะถามมติว่าจะถอน ร่างหรือไม่ ผลปรากฏว่ามี ส.ส.ร่วมประชุม 236 คน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังใช้เวลายาวนานเกือบ 2 ชั่วโมงยังไม่ได้ข้อสรุป นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องกลับมาทำหน้าที่ประธานการประชุม และสั่งพักการประชุม 10 นาที ก่อนที่จะกลับมานับองค์ประชุมใหม่อีกครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วม 242 คน ครบองค์ประชุม จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติถอนร่างกฎหมายที่เสนอโดยนายจุมพฏ ด้วยคะแนน 310 ต่อ 8 เสียง งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 8 ทำให้เหลือร่างกฎหมายในการพิจารณา 2 ฉบับ

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้ ส.ส.อภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งนายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย อภิปราย ไม่ร่วมสังฆกรรมกับร่างกฎหมายฉบับนี้ และกล่าวพาดพิงว่าเป็นกฎหมายเผด็จการ รัฐบาลต้องการเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้ เพื่อต้องการจัดการกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และผู้ชุมนุมกลุ่มอื่น จากการใช้อำนาจศาล พร้อมอ้างว่านายประพันธ์ คูณมี แฉข้อมูลว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังโค่นล้มรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ทำให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องชี้แจง ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ หรือกลุ่มพันธมิตรฯ

ล่าสุด สภามีมติ 229 : 85 เสียงรับหลักการพรบ.ชุมนุมสาธารณะ ตั้งกมธ.แปรญัตติ พรรคเพื่อไทยไม่ร่วม