โปรดเกล้าฯ นายทหารกลางปี 132 ตำแหน่ง

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ นายทหารกลางปี 132 ตำแหน่ง

คณิต ขึ้นที่ปรึกษากลาโหม วลิต ผงาด รองทัพภาค 1

Mthainews : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 132 ตำแหน่ง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554  โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ อาทิ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ขึ้นเป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ท.ธนดล เผ่าจินดา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก   พล.ท.คมสัน  มานวกุล  แม่ทัพน้อยที่ 2 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในอัตรา พล.อ.

พล.ต.วิเชียร มัญญะหงษ์  รองแม่ทัพภาคที่ 1 ขึ้นเป็นที่ปรึกษากองทัพบก

พล.ต.วลิต โรจนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2  รักษาพระองค์  ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1

นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในอัตราพล.ร.อ.

ขณะที่ในส่วนของกองทัพอากาศ พล.อ.ต.อานนท์ วิรัชกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ ขึ้นเป็นเจ้ากรมช่างอากาศด้วย

โดย Mthai News