ไทย ติดอันดับ 11 ทุจริตมากในเอเชียแปซิฟิก

Home / ข่าวการเมือง / ไทย ติดอันดับ 11 ทุจริตมากในเอเชียแปซิฟิก

กัมพูชาขึ้นที่ 1 ประเทศทุจริต สิงคโปร์ ทุจริตน้อยสุด

30 มี.ค. บริษัท ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ หรือ เพิร์ก จัดอันดับการทุจริตใน 16 ประเทศและเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก พร้อมให้คะแนนทุจริตน้อยที่สุดจาก 0 คะแนน จนถึงทุจริตมากที่สุด 10 คะแนน

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 11 มีคะแนนทุจริต 7.55 ตามด้วยจีน 7.93 เวียดนาม 8.3 โดยประเทศที่ทุจริตอันดับ 1 คือ กัมพูชา ได้คะแนน 9.27  อินโดนีเซีย 9.25 ฟิลิปปินส์ 8.9 และอินเดีย 8.67

ส่วน สิงคโปร์ได้คะแนนทุจริตน้อยที่สุด 0.37 ตามด้วยฮ่องกง 1.10 ออสเตรเลีย 1.39 ญี่ปุ่น 1.90 และสหรัฐ 2.39

 

โดยMthainews