ด่วน! รัฐบาล ประกาศยุบสภา ตั้งรัฐบาลรักษาการ

Home / ข่าวการเมือง / ด่วน! รัฐบาล ประกาศยุบสภา ตั้งรัฐบาลรักษาการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงประกาศยุบสภา ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบทีวีพูล

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ แถลงว่า ภายหลังเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมาตนได้นำพระราชกฤษฎีกายุบสภาขึ้นทูลเกล้าฯ นั้น บัดนี้ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

ขณะเดียวกัน ขอเปิดใจว่า อยากเห็นประเทศเดินหน้าต่อไปหลังการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ โดยหวังว่าประชาชนไม่ว่าจะนิยมพรรคการเมืองใด ใส่เสื้อสีอะไร หรือผู้ที่ไม่สนใจการเมือง น่าจะเห็นตรงกันว่า ไม่ว่าพรรคใดหรือบุคคลใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยคนจนมีรายได้น้อย ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญ โดยจะต้องยกระดับค่าแรงให้มีรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ จะต้องให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องการศึกษาให้ลุกหลานของเราได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักประกันรายได้ มีอาชีพที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรต้องมีหลักประกันความมั่นคง นอกเหนือจากการคงระบบประกันราคา ยังต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทนหรือกำไรให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากและมีเงินออม

นอกจากนี้ ยังหวังเห็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อให้ภัยคุกคามหมดไป แต่นอกเหนือทิศทางเชิงนโยบายแล้ว คือหลักการบริหารบ้านเมือง ควรจะเห็นตรงกันว่าการเมืองการปกครองต้องยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ไม่เดินออกนอกรัฐธรรมนูญ ไม่ออกนอกกฎหมาย การเมืองต้องแข่งขันทางความคิดทางนโยบายอย่างสร้างสรค์ ไม่ปลุกระดมนำไปสู่ความสูญเสีย

อีกทั้ง การสร้างคามเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐบาลต้องยึดในความโปร่งใส ไม่ใช้การทุจริตคอรัปชั่นมาทำลายศรัทราต่อรัฐบาล พรรคการเมืองควรจะยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของประเทศเท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์ของพรรค

ขณะเดียวกัน การยุบสภาหมายถึงการสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาล แต่เชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นสำหรับประชาชนและเริ่มต้นเดินหน้าประเทศไทยในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยหวังว่าประชาชนจะใช้โอกาสในการเลือกตั้งใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า

ซึ่งการยุบสภาไม่ได้หมายความว่างานของรัฐบาลจะสิ้นสุดลง ปัญหายังมีอีกมากมาย ประชาชนจำนวนมากยังเผชิญปัญหาค่าครองชีพ ข้าวของแพง รายได้ไม่พอรายได้จ่าย รอคอยให้เดินหน้าแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความเป็นอยู่และมีชีวิตดี ลูกหลานคนไทยต้องการโอกาสการศึกษา และปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามกัดกร่อนความมั่นคงต้องได้รับการแก้ไข และยังมีปัญหาอื่นที่เป็นงานป้องกันปราบปรามทุจริต ปัญหาชายแดนกับเพื่อนบ้านบางประเทศ

ขณะที่ ถือเป็นโอกาสดีของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร แม้ว่าเราจะกล่าวถึงงานจำนวนมาก แต่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะรัฐบาลได้เริ่มมาแล้วด้วยความยากลำบากท่ามกลางการเผชิญวิกฤติซ้อนวิกฤติ ปัญหาการเมืองที่เริ่มตั้งแต่ปี 48-49 ต่อมาปี 49 มีการปฏิวัติทำให้ประชาธิปไตยสะดุดลง มีการยุบพรรค เพิกถอนสิทธินักการเมือง มีรัฐบาลที่ไม่สามารถทำงานได้ภาย ใต้ความขัดีแย้ง แม้รัฐบาลชุดนี้ก็มีการชุมนุม ก่อเหตุจลาจล กระทบภาพลักษณ์ของประเทศ เศรษฐกิจ การค้า การลงทน และชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่า ถึงแม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภา ก็ยังคงมีรัฐบาลรักษาการ โดยในวันพรุ่งนี้ อังคารที่ 10 พฤษภาคม ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี มีอำนาจในการตัดสินใจด้านความมั่นคงของชาติ เรื่องระหว่างประเทศ ความปลอดภัยภายในชาติ การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนับจากนี้นั้น จะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณ และโครงการใด ๆ ได้

 

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย