ประมวล นโยบายแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ของพรรคการเมือง

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวเลือกตั้ง / ประมวล นโยบายแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ของพรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์, นโยบายด้าน 3จังหวัดชายแดนใต้, เลือกตั้ง 2554

พรรคประชาธิปัตย์

นายถาวร เสนเนียม ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 จังหวัด สงขลา กล่าวว่า พรรคเสนอให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพราะปัญหาเกิด ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า กอ.รมน.ที่เกิดเอกภาพในด้านนโยบายต้องการเน้นใช้สันติวิธีเป็นหลัก

นอกจากนี้ ต้องถอนกำลังทหารตั้งแต่รองแม่ทัพลงมา โดยให้มีการจัดตั้งกองกำลังประจำถิ่น หรือ อาสาสมัครประจำถิ่น เพราะคนที่มาจากต่างถิ่น จะไม่รู้ประเพณีวัฒนธรรม ส่วนการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่จากการสำรวจพบว่า ประชาชนกว่า 55 % เสนอให้ยกเลิกบางพื้นที่เท่านั้น

………………………………………………………………………………………

พรรคชาติไทยพัฒนา, นโยบายด้าน 3จังหวัดชายแดนใต้, เลือกตั้ง 2554

พรรคชาติไทยพัฒนา

นายมูฮำมัด ซูลฮัน ลามะทา ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า นโยบายของพรรคจะรวม 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ จังหวัดสงขลาบางพื้นที่ และ อยากเพิ่มอำนาจในการวางนโยบายและวางงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งบางโครงการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ จะผลักดันภารกิจกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้สมบูรณ์อย่างเร็ว และ มากที่สุด นายมูฮำมัดซูลฮัน กล่าวทิ้งท้ายว่า คนไทยทุกคนต้องยอมรับในเรื่องประวัติศาสตร์ให้ได้

………………………………………………………………………………………

พรรคมาตุภูมิ, นโยบายด้าน 3จังหวัดชายแดนใต้, เลือกตั้ง 2554

พรรคมาตุภูมิ

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ผู้สมัคร ส.ส. กล่าวว่า ให้ตั้งเป็นการปกครองพิเศษ จะประกาศให้มีการพูดคุยกันกับผู้ก่อความไม่สงบเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สงบขึ้นอีก พร้อมตั้งองค์กรมีเอกภาพเพียง 1 องค์กรที่บริหารจัดการที่เดียวไม่ซ้ำซ้อน เช่น ตั้งทบวงเดียวครอบคลุมพื้นที่ดูเรื่องนโยบายสั่งการได้ และ รัฐมนตรีต้องเป็นคนในพื้นที่ซึ่งต้องไปหาประชาชนทุกวัน

ทั้งนี้ ต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน ทำให้เด็กหนุ่มในพื้นที่ไปเข้าร่วมกับผู้ก่อความไม่สงบ  และเรื่องกระบวนการยุติธรรม ต้องให้คดีความมั่นคงแยกออกจากศาลยุติธรรม

………………………………………………………………………………………

พรรคเพื่อไทย, นโยบายด้าน 3จังหวัดชายแดนใต้, เลือกตั้ง 2554

พรรคเพื่อไทย

พล.ต.ท.ฉลอง กล่าวว่า แนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้นั้นเพื่อไทยยึดแนวทางพระราชดำริ คือ 3 จังหวัดไม่ต้องการแบ่งแยกดินแดน  ต้องการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ต้องการเสรีภาพด้านอัตลักษณ์ โดยพรรคเพื่อไทยกำหนดแนวทางในการจัดเขตปกครองพิเศษ โดยให้ประชาชนใน 3 จังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งการกระจายอำนาจถ้ายังมีสถานการณ์เกิดขึ้นรายวันจะกระจายอย่างไร จะยังมีปัญหาอยู่ซึ่งจะต้องยุติปัญหาให้ได้ก่อน โดยเข้าร่วมพูดคุยหารือกับองค์กรต่างๆในพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ มองว่า สถานการณ์จริงมีเพียง 30 % แต่ว่าสถานการณ์สร้างมีถึง 70% ซึ่งต้องสร้างความสันติทำให้เหตุร้ายรายวันยุติก่อน ซึ่งต้องเกิดจากการเจรจา โดยพรรคเพื่อไทยได้ทดลองทำมาแล้วในบางพื้นที่ ส่วนประเด็นการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะทำเป็นโมเดลในการยกเลิกพ.ร.ก.ทีละอำเภอ

………………………………………………………………………………………

พรรคแทนคุณแผ่นดิน, นโยบายด้าน 3จังหวัดชายแดนใต้, เลือกตั้ง 2554

พรรคแทนคุณแผ่นดิน

นพ.แวมาฮาดี แวดาโอ๊ะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค กล่าว่า จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นของขวัญให้คน 3 จังหวัด และทันทีที่บริหารประเทศจะยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมแห่งความมั่นคงที่ทุกคนได้ ประโยชน์ยกเว้นประโยชน์  ประชาชนต้องเป็นเจ้าของในการจัดการพื้นที่ ต้องลบผู้ว่าราชการจังหวัดออก น้ำมันที่มีอยู่ในอ่าวไทยที่คนนราธิวาสไม่ได้ประโยชน์ต้องยกเลิก เพื่อทำไปสู่สันติสุขจะใช้ “โอมานโมเดล”
ประเทศใดที่ต้องการมีสันติสุขต้องมี 6 ข้อ
1.ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ประเทศต้องมีรายได้ที่ดีพอค่าใช้จ่าย
3.ต้องมีความยุติธรรม
4.ต้องไม่มีสิ่งมึนเมาและสุรา
5.ต้องมีสวัสดิการที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย
6. ต้องมีการคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐาน

………………………………………………………………………………………