กรุงเทพโพลล์ เผย นักเศรษฐศาสตร์ค้าน ตั้งกองทุนมั่งคั่ง

Home / ข่าวการเมือง / กรุงเทพโพลล์ เผย นักเศรษฐศาสตร์ค้าน ตั้งกองทุนมั่งคั่ง

นักเศรษฐศาสตร์ค้าน ตั้งกองทุนมั่งคั่ง

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของประเทศ 29 แห่ง จำนวน 67 คน เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 – 9 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า

– นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 ไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปัจจุบันที่เน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

เมื่อสอบถามความเห็นที่มีต่อการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ” เพื่อนำไปลงทุนในแหล่งพลังงาน เช่น บ่อน้ำมันในต่างประเทศ
– นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 53.7 ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน แต่เมื่อถามว่าหากมี การจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ” เพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ภายในประเทศ
– ขณะที่ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 50.8 เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว

สำหรับความเห็นต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเศรษฐกิจโลกในเวลานี้ว่าเหมาะสมหรือไม่กับการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ”
– ร้อยละ 43.3 ตอบว่าไม่เหมาะสม
– ขณะที่ร้อยละ 32.8 ตอบว่าเหมาะสม

ด้านความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของระบบราชการ/การบริหารงานของภาครัฐ/รวมถึงข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ต่อการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ”
– ร้อยละ 68.7 ตอบว่ายังไม่มีความพร้อม
– มีเพียงร้อยละ 13.4 ที่ตอบว่ามีความพร้อม

เมื่อถามต่อถึงความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ
– ร้อยละ 44.8 ตอบว่ามีความพร้อม
– ขณะที่ร้อยละ 37.3 ตอบว่าไม่มีความพร้อม

สุดท้ายเมื่อสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ” ในเวลานี้ โดยใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศ ในส่วนที่ไม่ใช่เงินของคลังหลวง-เงินหนุนพันธบัตร-ทองคำหลวงตามหาบัว
– นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 50.7 ตอบว่าไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า
(1) ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความผันผวนสูง ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุน
(2) ระบบการเมืองและระบบราชการไทยในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการจัดตั้งกองทุน อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชัน

– ขณะที่ร้อยละ 22.4 ตอบว่าเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า
(1) ควรนำเงินทุนสำรองส่วนเกินมาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากขึ้น
(2) การลงทุนอาจอยู่ในรูปของการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงด้านพลังงานหรือน้ำมัน หรืออาจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ ยังได้เสนอแนะประเด็นและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ” ดังนี้
(1) เสนอให้ตั้งคณะทำงานที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่อง ความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน กรอบในการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง เป็นต้น

(2) เงื่อนไขที่สำคัญในการจัดตั้งกองทุน คือ ความพร้อมของฝ่ายการเมืองที่ต้องไม่มีคอร์รัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน อีกทั้งควรมีระบบติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ความโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล

(3) แหล่งที่มาของการจัดตั้งกองทุนควรมาจากแหล่งอื่น ๆ มากกว่าที่จะมาจากทุนสำรองระหว่างประเทศ เช่น การระดมทุนจากประชาชน เงินกำไรจากรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

 

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย