ครม.โยกกระจุย เด้งอธิบดีคุก ไปเป็นรองปลัดยุติธรรม

Home / ข่าวการเมือง / ครม.โยกกระจุย เด้งอธิบดีคุก ไปเป็นรองปลัดยุติธรรม

ชาติชาย สุทธิกลม
ชาติชาย สุทธิกลม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในแต่ละกระทรวง ประกอบด้วย

– แต่งตั้ง พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงฯ ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ

นอกจากนี้ยังเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 กระทรวงยุติธรรม จำนวน 7 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค. 54 ได้แก่
1. นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
2. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
3. นายพิทยา จินาวัฒน์ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช เลขาเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
5. พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ไอซีที) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์
6. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
7. นายอำพล วงศ์ศิริ จากเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– นายสุวัตร สิทธิหล่อ อธิบดีกรมพลศึกษา ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงคมนาคม
– นายวรเดช หาญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการบินพลเรือน
– นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
– นายสมชาย จันทร์รอด จากอธิบดีกรมการบินพลเรือน (บพ.) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

และแต่งตั้งนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม จากที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com