สถาบันพระปกเกล้ารับลูกปฎิรูปการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / สถาบันพระปกเกล้ารับลูกปฎิรูปการเมือง

สมคิด เลิศไพฑูรย์ หนุนสถาบันพระปกเกล้าปฎิรูปการเมือง คาดใช้เวลาไม่เกิน 19 เดือน
เมื่อ เวลา10.00 น. ที่สถาบันพระปกเกล้ามีการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าประจำเดือน มี.ค. โดยมี นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา เป็นประธาน ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ คือ พิจารณากำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง

นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า กล่าวก่อนเข้าประชุม ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะ กรรมการปฏิรูปการเมือง ซึ่งส่วนตัวสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพราะสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย? และยืนยันว่าสถาบันมีความเป็นกลาง? แม้จะมีบางฝ่ายเห็นว่าสถาบันมีปัญหา แต่หากสถาบันพระปกเกล้าไม่รับไปดำเนินการ ตนคิดไม่ออกว่า สถาบันใดจะรับดำเนินการเรื่องนี้

นายสมคิด กล่าวสนับสนุนนายสุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการปฏิรูปการเมือง เพราะมีความเหมาะสม มีความเป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ด้วย อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันนี้ (9 มี.ค.) นายสุจิต เป็นหนึ่งในอีกหลายรายชื่อที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการปฏิรูปการ เมือง ซึ่งนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จะเป็นผู้เตรียมการเรื่องสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งคาดว่า จะมีกรรมการปฏิรูปการเมืองประมาณ 30-50 คน เข้ามาทำหน้าที่ศึกษาแนวทางในการปฏิรูปการเมือง ที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน ส่วนขั้นตอนต่อไปนั้น

นายสมคิด กล่าวต่อว่า เมื่อได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางชัดเจนแล้ว อาจใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ดำเนินการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลาประมาณ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าหากมีอุบัติเหตุทางการเมือง จะส่งผลให้การทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง

ส่วน ข้อครหาเรื่องความเป็นกลางของสถาบันในการดำเนินการนั้น นายสมคิด ยืนยันว่าการดำเนินการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะเชิญบุคคลจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายค้าน รัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่าย จึงเชื่อว่าจะเป็นที่ยอมรับ และไม่มีตัวแทนจากสภาสถาบันพระปกเกล้าคนใดเข้าร่วม โดยจะปล่อยให้คณะกรรมการที่อาจจะมีนายสุจิต เป็นประธานทำงานได้เสนอความเห็นมา โดยสถาบันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางดำเนินการเหมือนฝ่ายเลขานุการเท่านั้น ดังนั้น ส่วนตัวจึงไม่หนักใจในการดำเนินการเรื่องนี้.

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โพสต์ทูเดย์