ครม.ไฟเขียว ขายซากรถน้ำท่วม ซื้อใหม่ลดหย่อนภาษี 1 แสนบาท

Home / ข่าวการเมือง / ครม.ไฟเขียว ขายซากรถน้ำท่วม ซื้อใหม่ลดหย่อนภาษี 1 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรที่เป็นมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกำหนดให้ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทั้งอาคาร หรือในเขตของอาคาร ห้องชุดในอาคารชุด และทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด รั้ว หรือประตูรั้ว ไม่เกิน 1 แสนบาท

โดยทรัพย์สินนั้นจะต้องได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-31 ธ.ค.54 และอยู่พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตประสบอุทกภัย โดยได้รับเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีในปี 54 หรือปีภาษี 55 หรือถ้าได้รับสิทธิทั้ง 2 ปี ให้ได้รับสิทธิรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

2. มาตรการให้หักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ โดยกำหนดให้หักค่าลดหย่อนภาษีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ รวมทั้งวัสดุในการซ่อมแซมรถยนต์ไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือ เกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-31 ธ.ค.54 2.ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ และต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางการประกาศเป็นเขตอุทกภัย หากมีรถยนต์เกินกว่า 1 คัน ให้ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีรวมกันทั้ง 2 คัน ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท

อย่างไรก็ตามด้าน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติด้วยหลักการ ในการฟื้นฟูผู้ที่มีรถยนต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยหากซื้อรถคันใหม่ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 แสนบาท ตามโครงการรถคันแรก โดยต้องยกเลิกรถคันเก่า เพื่อจำหน่ายเป็นซาก แต่หากผู้ที่ซ่อมรถจากปัญหาอุทกภัยจะได้รับการลดหย่อนภาษี 3 หมื่นบาท ซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้น จะให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนประกาศใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติหลักการ การจัดค่าเสื่อมเครื่องจักร ให้กับโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในการซื้อเครื่องจักรใหม่ ในอัตราร้อยละ 125 ภายในระยะเวลา 5 ปี
Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com