ทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง ผบ.ทอ.คนใหม่

Home / ข่าวการเมือง / ทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง ผบ.ทอ.คนใหม่

ทัพอากาศ ทำพิธีส่งมอบ พร้อมรับตำแหน่ง พล.อ.อ.ประจิน ผบ.ทอ.คนใหม่ สุดยิ่งใหญ่!

ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมืองว่า พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ให้แก่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ทั้งนี้ กองทัพอากาศจึงได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พร้อมมีพิธีลงนามในเอกสารการรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเข้าร่วมพิธี พร้อมพิธีสวนสนามจากทหาร 4 กองพัน และ เครื่องบินขับไล่ F16 จากกองบิน 4 ตาคลี นครสวรรค์ เครื่องบินฝึกแบบ CT4E เครื่องบิน PC9 เครื่องบินขับไล่ F5 เครื่องบิน Gripen ร่วมบินในพิธีด้วย 

ทั้งนี้ พล.อ.อ.อิทธพร กล่าวมอบตำแหน่งว่า กองทัพอากาศเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ด้วยความมีวิริยะอุตสาหะของบุพการีกองทัพอากาศ และอดีตผู้บังคับบัญชาที่มีความมุ่งมั่นช่วยพัฒนากองทัพอากาศให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรีและศักยภาพสมกับเป็นกำลังรบทางอากาศของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของชาวกองทัพอากาศทุกคนที่ต้องร่วมกันสายต่องานของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาก้าวไปสู่กองทัพอากาศชั้นนำของภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศและประชาชนในด้านการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กองทัพอากาศ

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ตนดำรงตำแหน่ง ผบ.ทอ. ทราบดีว่าข้าราชการลูกจ้างของกองทัพอากาศ ทุกคนมีน้ำใจไมตรีต่อตนเองมาด้วยดีโดยตลอด ทุกคนให้ความร่วมมือและสนับสนุนผลงานของตนมาตลอด

ทั้งนี้ ผบ.ทอ.คนใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง ตนเชื่อมั่นว่า ท่านจะพัฒนากองทัพอากาศ. ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยมีพวกเราทุกคนช่วยเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในวาระที่ผมจะหมดหน้าที่ผบ.ทอ. ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผม ทั้งนี้ตนจะระลึกถึงความดีและความจริงใจที่ทุกคนมีให้ตนและครอบครัวมาโดยตลอด

ขณะที่ด้าน พล.อ.อ.ประจิน กล่าวรับตำแหน่งว่า ขอรับหน้าที่ และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผบ.ทอ. คนที่22 และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์จอมทัพไทย และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ในขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พล.อ.อ.อิทธพร นั้น เห็นได้ว่าเป็นคนที่มีความเมตตาเอื้ออาทร ห่วงใยต่อข้าราชการ เป็นนักปกครองที่มีความสามารถ เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อกองทัพอากาศ ทำให้ตนรู้สึกซาบซึ้ง และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งมีความเคารพ ศรัทธาและเชื่อมั่น

อย่างไรก็ตาม ตนจะรำลึกถึงคุณงามความดีของพล.อ.อ.อิทธพรและจะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทาง รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ได้วางรากฐานไว้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างที่มุ่งหวัง และขอให้สัญญาว่าจะนำกองทัพอากาศ ร่วมแรงร่วมใจใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีคุณธรรมและความรักความสามัคคีร่วมกันพัฒนากองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยี ก้าวไปสู่ความเป็นกองทัพอากาศชั้นนำของภูมิภาค

Mthai News