สวนดุสิตโพล เผยคนหนุนซักฟอกนายกฯ-จำนำข้าว

Home / ข่าวการเมือง / สวนดุสิตโพล เผยคนหนุนซักฟอกนายกฯ-จำนำข้าว

ดุสิตโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่หนุนฝ่ายค้ายซักฟอกนายกฯ และรมต.รายกระทรวง อยากเน้นปมจำนำข้าว น้ำท่วม ค่าครองชีพ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ” จำนวน 1,242 คน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และแสวงหาฐานข้อมูลด้านความคิดห็นของประชาชน สรุปผลดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฝ่ายค้านควรจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว 50.20%เพราะ จากที่รัฐบาลบริหารบ้านเมืองมาได้พอสมควร พบว่ามีปัญหาอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่น การอภิปรายครั้งนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกและรัฐบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2 ยังไม่ถึงเวลา 25.31%เพราะ สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ยังวุ่นวายอยู่ การอภิปรายครั้งนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ควรรอดูไปก่อน ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.49%เพราะ รัฐบาลเพิ่งปรับครม.ได้ไม่กี่วัน เป็นเกมการเมืองที่อาศัยช่วงจังหวะเวลาในการแย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ฯลฯ

เมื่อถามถึง เรื่องที่ประชาชนต้องการให้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1 การทุจริตคอร์รัปชั่นโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวและงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม 39.17%
อันดับ 2 การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง 25.21%
อันดับ 3 ผลการดำเนินงานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ 20.14%
อันดับ 4 พฤติกรรมของนักการเมือง การตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง 15.48%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าควรยื่นอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวง หรือ ยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว
อันดับ 1 ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวง 66.36%เพราะ ทั้ง 2 ตำแหน่งต่างก็มีความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ จึงอยากฟังทั้งนายกฯและรมต.ขึ้นมาชี้แจงด้วยตนเอง ฯลฯ
อันดับ 2 รัฐมนตรีเป็นรายกระทรวง 22.74%เพราะ แต่ละกระทรวงมีผลงานที่แตกต่างกัน ตัวรมต.เองมีความเข้าใจและรู้จักกระทรวงของตนเองดีที่สุด ฯลฯ
อันดับ 3 นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว 10.90%เพราะ เป็นผู้นำรัฐบาลที่มีอำนาจในการบริหารและตัดสินใจ มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกเรื่องของรัฐบาล นายกฯควรออกมาชี้แจงให้ ประชาชนได้รับรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ

Mthai News