ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ บารัค โอบามา เข้าเฝ้าที่ศิริราช (ภาพ)

Home / ข่าวการเมือง, ภาพข่าว / ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ บารัค โอบามา เข้าเฝ้าที่ศิริราช (ภาพ)

MThai News : วันนี้(18 พ.ย.55 ) เมื่อเวลา 16.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2555

ในโอกาสนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และนายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

MThai News