เวิน เจีย เป่า เยือนไทย ลั่นพร้อมหนุนไทยทุกด้าน

Home / ข่าวการเมือง, คลิป, ภาพข่าว / เวิน เจีย เป่า เยือนไทย ลั่นพร้อมหนุนไทยทุกด้าน

โวซี้ย่ำปึ๊ก เป็นเมืองพี่เมืองน้องในภูมิภาคเดียวกัน

ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานจาก ทำเนียบรัฐบาลว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับนายเวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังการหารือทวิภาคีเต็มคณะระหว่างไทย – จีน

โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยก่อนครบวาระของนายกรัฐมนตรีจีนถือเป็นการให้เกียรติรัฐบาลไทยอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง เพื่อบรรยากาศที่ดีในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

โดยช่วงเช้าได้เดินทางไปเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทยและประเทศไทยก็เตรียมที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยประจำประเทศจีนเช่นกัน ทั้งนี้ยังหารือถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ไทย – จีน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดเส้นทางบินใหม่ ๆ ทั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยกว่า 1.9 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ยังหารือเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนสินเกษตร อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังและผลไม้ ซึ่งได้ขอให้จีนช่วยดูแลข้อติดขัดด้านการค้า นอกจากนี้ไทยยังสนใจที่จะส่งออกเอเทอร์นัลไปยังประเทศจีนอีกด้วย

ทั้งนี้จีนได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจและการลงทุนครั้งที่ 3 พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวระหว่างไทย – จีนในการซื้อขายข้าวระหว่างกันรวมถึงภาคเอกชนทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไปแล้วเมื่อวานนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าไทยได้เชิญชวนให้นักลงทุนชาวจีนมาลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค อาทิ โครงการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รถไฟความเร็วสูง ระบบป้องกันน้ำท่วมในไทย

ซึ่งจีนก็ให้ความสนใจกับโครงการเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งการลงทุนไทยตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ 15 ต่อปี รวมถึงได้แจ้งว่าไทยให้ความสนใจธุรกิจแปรรูปยางพาราธรรมชาติ พลาสติกชีวภาพและยานยนต์

อย่างไรก็ตาม ไทย – จีน ได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน 4 ฉบับ ประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษคำพิพากษา ความความร่วมมือด้านการศึกษาและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวสองฝ่าย

ขณะที่ด้าน นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยแล้วถึง 4 ครั้ง แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ขณะเดียวกันในบ่ายวันนี้จะมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิรราช จากนั้นจะมีโอกาสเข้าพบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

โดยขอแสดงความซาบซึ้งจากรัฐบาลและประชาชนไทย ซึ่งในการหารือนั้นได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีแนวทางที่ตรงกันในหลายเรื่องและการเยือนครั้งนี้ยังถือเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้มีการจัดตั้งหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ชื่นชมไทยที่ประสบความสำเร็จในการรับมือความท้าทายที่รุนแรง ทั้งการแก้ปัญหาอุทกภัย และวิกฤติเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของไทยก็ถือเป็นกลไกลที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

โดยจีนยืนยันว่า จะร่วมมือกับไทยรวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือในให้การพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือของจีนกับภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปอย่างมั่นคงมีเสถียรภาพและความรุ่งเรือง

อย่างไรก็ดีจีนและไทย ถือเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าที่สำคัญ และพร้อมที่จะร่วมมือกันต่อไป โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของไทยทั้งด้านการคมนาคม ชลประทาน การเกษตร การลงทุน และความร่วมมือในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังชื่นชมนางสาวยิ่งลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและด้านการศึกษา โดยจีนจะสนับสนุนการยกระดับ การเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในระดับผู้นำและการไปมาหาสู่ของประชาชน ซึ่งในไทยก็มีประชากรที่มีเชื้อสายจีนถึง 10 ล้านคน

ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ว่า จีนไทย ไม่ใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน และเชื่อว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้จะเป็นการขยายความสัมพันธ์นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ มากขึ้น

MThai News