โพลชี้ฝ่ายค้านไร้ข้อมูลเด็ดศึกซักฟอก

Home / ข่าวการเมือง / โพลชี้ฝ่ายค้านไร้ข้อมูลเด็ดศึกซักฟอก

ขณะที่ส่วนใหญ่ยกประธานสภาทำหน้าที่ได้เจ๋งสุด

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล ได้เผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไรต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” จาก จำนวน 1,061 ตัวอย่าง พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.7 เห็นว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านที่นำมาอภิปรายฯ ในครั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลเด็ดโดนใจ, ร้อยละ 44.3 เห็นว่ามีข้อมูลเด็ดโดนใจ ขณะที่ ร้อยละ 41.8 คิดว่าข้อมูลยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ,ร้อยละ 40.7 ระบุว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมาก

ทั้งนี้เมื่อถามถึงการตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ว่าสามารถชี้แจงได้ชัดเจน/ตรงประเด็นหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.1 มองว่า น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงไม่ชัดเจน มีร้อยละ 37.7 ที่มองว่าชี้แจงชัดเจน ตรงประเด็น

ส่วนการให้ให้คะแนนการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการอภิปรายฯ ครั้งนี้ จาก 10คะแนนเต็มนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนนการทำหน้าที่ของฝ่ายประธานสภามากที่สุดคือได้ 6.14 คะแนน รองลงมาคือการตอบและชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลได้ 6.07 คะแนน และการอภิปรายของฝ่ายค้านได้ 5.67 คะแนนตามลำดับ

สำหรับข้อสอบามที่ว่าประชาชนและสังคมจะได้รับจากการอภิปรายฯ ในครั้งนี้มากน้อยเท่าใดนั้น ร้อยละ 42.6 ระบุว่าได้รับประโยชน์ปานกลาง ร้อยละ 35.5 ระบุว่าได้รับประโยชน์มาก และร้อยละ 9.8 ได้รับประโยชน์มากที่สุด

MThai News