ดุสิตโพลเผย คน 43.69% เชื่อหลังซักฟอก การเมืองไทยยังคงเดิม

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพลเผย คน 43.69% เชื่อหลังซักฟอก การเมืองไทยยังคงเดิม

ขณะที่ 39.65% อยากให้นายกฯ ลงพื้นที่ใต้ เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง

สวนดุสิตโพล ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากจำนวนตัวอย่าง 1,273 คน ถึงกรณี “ควันหลง การเมืองไทย หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการจัดการการเมืองไทย โดยพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.69 เชื่อว่า หลังการอภิปรายฯ จะไม่ส่งผลอะไรต่อการเมืองไทย นักการเมืองยังคงทะเลาะกัน และมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเหมือนเดิม

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “การเมืองไทย” หลังจากการอภิปรายแล้วจะเป็นอย่างไรนั้น
คนส่วนใหญ่ 74.18% คิดว่ายังเหมือนเดิม รัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงเป็นไม้เบื่อไม้เมาก็นต่อไป เพราะมีแนวคิดและการทำงานที่ต่างกัน, 16.93% คิดว่าดีขึ้น เพราะรัฐบาลได้นำข้อทวงติงต่างๆ ของฝ่ายค้านมาปรับปรุงในการทำงาน และทำให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขณะที่ 8.89% คิดว่าแย่ลง เนื่องจากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับ และมีการโต้เถียงกันนอกสภา

เมื่อถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “รัฐบาล และฝ่ายค้าน” หลังจากรับรู้ผลการอภิปรายนั้น
49.63% อยากให้ทางรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทำหน้าที่ต่อไป, 33.46% ขอให้ทำตามนโยบายหรือสัญญาที่ให้ไว้ และ 16.91% ไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่ทุจริตคอรัปชั่น

ส่วนทางด้านพรรคฝ่ายค้านนั้น ประชาชน 45.87% อยากให้ฝ่ายค้านตั้งใจทำหน้าที่ต่อไป, 30.45% ไม่เล่นเกมการเมือง หรือคอยหาเรื่องทะเลาะและไม่อยากให้ค้านไปทุกเรื่อง และ 23.68% ขอให้นำบทเรียนในอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นบทเรียน เพื่อแก้ไขปรับปรุงการซักฟอกในครั้งหน้าได้

นอกจากนี้สวนดุสิตโพล ยังได้เผยถึงผลสำรวจการแก้ปัญหากรณีที่ครู 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อง “ปิดโรงเรียน” เนื่องจากกังวลความปลอดภัยในชีวิต จากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู เจ้าหน้าที่รัฐทหาร/ตรวจ และประชาชน จากจำนวน 1,197ตัวอย่าง พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ 39.65% อยากให้นายกรัฐมนตรีเดินทางลงไปดูปัญหาด้วยตนเอง ขณะที่ 32.76% อยากให้นายกฯ จัดสรรงบ และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มากขึ้น

มี 27.02% อยากให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ด้วยการเรียนที่บ้านได้ เพื่อเป็นการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับครูนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง

ส่วน 59.38% อยากให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตาหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ทันก่อดเกิดเหตุร้าย

MThai News