มติครม. แต่งตั้ง มโนพัศ หัวเมืองแก้ว นั่งอธิบดีกรมอุทยานฯ

Home / ข่าวการเมือง / มติครม. แต่งตั้ง มโนพัศ หัวเมืองแก้ว นั่งอธิบดีกรมอุทยานฯ

มโนพัศ หัวเมืองแก้ว

ที่ประชุมครม. วันนี้ (18 ธ.ค.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.) จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และ 2.นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ทั้งนี้ยังแต่งตั้งนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่อไปอีก 1 เดือน จากที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 ธ.ค.2555 ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.2556

MThai News