สมศักดิ์ ญาติ พีระ ตันติเศรณี คะแนนนำขาดลอย ชิงนายกฯเล็กสงขลา

Home / ข่าวการเมือง / สมศักดิ์ ญาติ พีระ ตันติเศรณี คะแนนนำขาดลอย ชิงนายกฯเล็กสงขลา

สมศักดิ์ ตันติเศรณี

การเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนครสงขลาเพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายพีระ ตันติเศรณี อดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลา ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 7 พ.ย.2555 ที่ผ่านมา  เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเขตเลือกตั้งที่ 1 , 2 และ 4

ทั้งนี้ มีผู้สมัครจาก 4 ทีม ประกอบด้วย
หมายเลข 1 นายจรัญ บิลพัฒน์ จากทีมพลังสังคม
หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี จากทีมสงขลาใหม่ ซึ่งเป็ฯลูกพี่ลูกน้องของนายพีระ
หมายเลข 3 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ บัวงาม จากทีมชุมชนก้าวหน้า
หมายเลข4 นายจารึก ตันติเศรณี จากกลุ่มรักษ์นครสงขลา และเป็นน้องชายนายพีระ

เมื่อปิดหีบลงคะแนนและนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งปรากฏว่า นายสมศักดิ์มีคะแนนนำโด่งมาเป็นอันดับ1 ทั้ง 94 หน่วยเลือกตั้งทิ้งห่างคู่แข่งเกือบเท่าตัวโดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้
อันดับที่1 หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี จากทีมสงขลาใหม่ ได้ 17,106 คะแนน
อันดับที่2 หมายเลข 1 นายจรัญ บิลพัฒน์ จากทีมพลังสังคม ได้ 11,406 คะแนน
อันดับ 3 หมายเลข 4 นายจารึก ตันติเศรณี จากกลุ่มรักษ์นครสงขลา ได้ 797 คะแนน
อันดับ 4 หมายเลข 3 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ บัวงาม จากทีมชุมชนก้าวหน้า 496 คะแนน

Mthai News