ครม. มีมติให้ ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ

Home / ข่าวการเมือง / ครม. มีมติให้ ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ

ธรรมศาสตร์


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติ “ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (5ก.พ.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ม.ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ จากเดิมที่เป็นเพียงหน่วยราชการตามกฎหมายฯ ให้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ… ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

อย่างไรก็ดี ครม.ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนต่อไป ขณะที่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป้นเพียงการเปลี่ยนสถานะเท่านั้น แต่การดำเนินการคงยึดหลักการเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่แสวงหากำไรเช่นเดิม

MThai News