อภิสิทธิ์ ลั่นไม่รับหลักการแก้รัฐธรรมนูญ

Home / ข่าวการเมือง / อภิสิทธิ์ ลั่นไม่รับหลักการแก้รัฐธรรมนูญ

อภิสิทธิ์ ลั่นไม่รับหลักการแก้รัฐธรรมนูญ เหตุุขัดหลัก 3 ป. คือ ประชาธิปไตย ปฏิรูป ปรองดอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภา ได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการอภิปรายรแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ 2 โดยยืนยันว่า ตนจะไม่รับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ร่าง เพราะขัดหลัก 3 ป. คือ ประชาธิปไตย ปฏิรูป ปรองดอง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, แก้รัฐธรรมนูญ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ที่แก้ไขมา 2 ร่างคือมาตรา 190 และ 68 ตัดสิทธิประชาชนไม่ให้ยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ อีก 1 ร่างแก้เพื่อรุกคืบรวบอำนาจผ่านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จะแก้รัฐธรรมนูญกี่ครั้งก็แก้ปัญหาการเมืองไม่ได้ ถ้าไม่มีการแก้ไขจิตสำนึกและจริยธรรม

ดังนั้นตนจึงขอใช้สิทธิ์คัดค้าน เพราะเมื่อพิจารณาลึกๆ แล้ว การแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 2ฉบับ เป็นการตัดสิทธิประชาชน และเป็นการรุกคืบรวบอำนาจต่อรองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

MThai News