พท.ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวทั่วไป / พท.ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1

09-04-19-021

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่านกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ และ นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย

ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมกรรมการบริการพรรค โดยกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติออกแถลงการณ์จากเหตุการณ์การสลายการ ชุมนุมของรัฐบาลต่อประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2552

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเนื้อหาแถลงการณ์ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้? ?พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยในสถานการณ์และขอแสดงจุดยืนในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1.พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับความเสียหายจากากรสลายการชุมนุมของรัฐบาลและทหาร

2. พรรคเพื่อไทยไม่เห้นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ผิดกฎหมายในการ แก้ไขปัญหาต่างๆทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างย่างต่อการสลายการชุมนุมที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้กำลังในการสลายการชุมนุม เช่นการใช้กำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางสงครามกับประชาชนผู้ชุมนุมมือ เปล่า โดยไม่เลือกใช้วิธีการที่นุ่มนวลและให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนก่อน

3. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องจากบุคคลที่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงให้มีการไต่ สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นธรรม และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้การเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจกาการชุมนุม อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยไม่มีทางเลือกปฎิบัติ

4.พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการแก้วิกฤตการเมืองที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ใน ปัจจุบันจะต้องแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา คือ การที่ประเทศไทยขาดไร้ซึ่งประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม

5.พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้เกิดกระบวนการสร้างความปรองดองแห่งชาติอย่างแท้ จริง และมีความเห็นว่าความปรองดองแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยสามา รถสถาปณาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และใช้หลักนิติธรรมที่เป็นมาตราฐานเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยพรรคเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 มาบังคับใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550 ที่เกิดขึ้นจากากรรัฐประหารยึดอำนาจโดยทหารในปี พ.ศ. 2549?

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์

.
—————————————————————
.

Mthai SMS news ส่งข่าวด่วนถึงมือคุณ ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อนในรอบวัน
สนใจรับข่าว พิมพ์? MT ส่งไป 4825908

.
.
.