สุพจน์ รับรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์ไม่สมบูรณ์

Home / ข่าวการเมือง / สุพจน์ รับรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์ไม่สมบูรณ์

สุพจน์ รับรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์ไม่สมบูรณ์ เตรียมเชิญ ศศิน-นักวิชาการ ร่วมให้ข้อมูลด้านระบบนิเวศ

21

ที่รัฐสภา วันนี้(2 ก.ย.)มีการประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย ศรีหล้า ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ ได้เชิญ นางรตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

และ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ในฐานะตัวแทนของนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ ในฐานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เข้าชี้แจงกรณีที่กรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) กรณีโครงการเขื่อนแม่วงก์

โดยนายศศิน ระบุว่ากระบวนการจัดทำรายงานอีเอชไอเอเขื่อนแม่วงก์มีความไม่สมบูรณ์และรับฟังความเห็นไม่รอบด้าน กระบวนการจัดทำที่ผ่านมา ทราบว่ามีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้เชิญตนเข้าร่วมจำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถแสดงความเห็นโต้แย้งได้ เพราะมีความรู้สึกกลัว เนื่องจากการจัดการรับฟังความเห็นดังกล่าวมีการนำประชาชนมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์อยู่หน้าเวทีจัดงาน และเมื่อรายงานอีเอชไอเอของกรมชลประทานแล้วเสร็จ ในฐานะผู้ที่ร่วมประเมินพบว่ามีความไม่สมบูรณ์ของรายงาน

เนื่องจากไม่ได้ระบุในด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา อีกทั้งพบว่าในการประเมินรายงานอีเอชไอเอ ในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่มีการเปลี่ยนตัว นายอุทิศ กุฏอินทร์ และนายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ ออกจากการเป็นกรรมการทำให้เชื่อว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซง

ด้านนายสุพจน์  ชี้แจงว่า การสร้างเขื่อนแม่วงก์ไม่สามารถแก้ไขน้ำท่วมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเขื่อนแม่วงก์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม รายงานอีเอชไอเอของกรมชลประทาน ที่ได้มีการนำเสนอต่อ สผ.

ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เมื่อมีการท้วงติงเรื่องข้อมูลของนายศศิน ทำให้คณะผู้เชี่ยวชาญ เตรียมเชิญนายศศิน ที่ถือเป็นนักวิชาการที่มีเหตุและผล ไม่ได้ปักธง No Dam อย่างเดียว, ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอนุมัติหลักการการสร้างเขื่อนแม่วงก์ พร้อมกรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้ เพราะต้องรอรายงานอีเอชไอเอก่อน

นอกจากนี้ กรรมาธิการยังได้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ช่วงที่ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการการสร้างเขื่อนแม่วงก์ คือ วันที่ 10 เม.ย.55 พร้อมงบประมาณดำเนินการ 1.3 หมื่นล้านบาท, ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี แต่ตามข้อมูลของนายศศิน พบว่า ทางกรมชลประทานฯ ได้ตีกลับรายงานอีเอชไอเอ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.55 ดังนั้นหมายความว่า ครม.ได้เห็นชอบหลักการการสร้างเขื่อนโดยไม่มีผลรายงานอีเอชไอเอ ซึ่งถือว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้อง

MThai news