อธิการฯ มธ.ค้าน!ชี้ “นิรโทษกรรม”ทำคนไทยแตกแยก

Home / ข่าวการเมือง / อธิการฯ มธ.ค้าน!ชี้ “นิรโทษกรรม”ทำคนไทยแตกแยก

อธิการฯมธ.ค้าน “นิรโทษกรรม” ชี้ไม่เคยมีนิรโทษคนทุจริต-สั่งการฆ่าประชาชน

39

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึงกรณี ที่คณะกรรมาธิการ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะนำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา 3 เข้าสู่การพิจารณาในวาระ2และ3 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า โดยทั่วไปการนิรโทษกรรมไม่มีกฎหมายกำกับไว้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง แต่เป็นคล้าย ๆ กับเป็นจารีต ธรรมเนียม และแนวปฏิบัติ

ซึ่งในทางกฎหมายนั้นถือว่าจารีตประเพณี มีความสำคัญ โดยหากศึกษาย้อนไปในอดีตจะพบว่าเราทำกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อล้างความผิดเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นข้อยกเว้น จากกฎหมายปกติที่กำหนดว่าคนผิดต้องรับโทษ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีการนิรโทษกรรมมาแล้ว อาทิ เหตุการณ์ 14 ตุลา, 6 ตุลา และเหตุการณ์รัฐประหาร

แต่การทำนิรโทษกรรมที่ผ่านมาไม่เคยเพราะได้รับการยอมรับ และเป็นการทำให้สังคมไทยสงบสุข แต่ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ครั้งนี้แทนที่จะทำให้เกิดความสงบสุขกลับทำให้เกิดความขัดแย้งมากมาย ซึ่งในทางกฎหมาย ถือว่าเป็นการตรากฎหมายไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ควรจะเป็น

“เราไม่เคยทำนิรโทษกรรมสำหรับคนที่ทุจริตคอรัปชัน หรือคนที่มีเจตนาสั่งการในการสังหาร ทำร้ายคน หลายคนอ้างว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้เทียบเคียงกับเหตุการณ์ 14 ตุลา และ6 ตุลาได้ แต่ไม่ใช่ เพราะทั้งสองเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เราต้องการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ไม่ใช่ผู้สั่งการดังนั้นโดยรวมผมสรุปว่า กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง ทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น”ศ.ดร.สมคิด กล่าว

 

Mthai news