อาจารย์มธ.สุดทน ร่อนจม.เปิดผนึกค้านนิรโทษกรรมสุดซอย

Home / ข่าวการเมือง / อาจารย์มธ.สุดทน ร่อนจม.เปิดผนึกค้านนิรโทษกรรมสุดซอย

วานนี้(2 พ.ย.) มีรายงานข่าวว่า จากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวาระ 2 และ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุด นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวความว่า

20131008101450

ตามที่ได้มีการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแก้ไขเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้ครอบคลุมไปถึงการนิรโทษกรรมไม่เพียงแค่การกระทำของประชาชนอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้น

แต่ยังครอบคลุมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การกระทำของประชาชน รวมทั้งการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชันทั้งหลายของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย
การนิรโทษกรรมครั้งนี้จึงเป็นการยกเว้นความผิดในทุกกรณีซึ่งไ่ม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และหลักแห่งการนิรโทษกรรมที่ต้องมีเหตุผลและขอบเขตที่ชัดเจน และยังจะเป็นตัวอย่างให้ผู้กระทำผิดทั้งหลายโดยเฉพาะคดีทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้งมิได้ทำให้ข้อขัดแย้งทางการเมืองลดลงสมดังเจตนาของการออกกฎหมายแต่ประการใด

คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งมีรายนามข้างท้ายนี้จึงขอคัดค้านร่าง กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้และขอเรียกร้องให้วุฒิสภาแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ยืนหยัดในหลักนิติธรรมด้วยการลงมติไม่เห็นชอบในร่างกฎหมายที่นำมาซึ่งความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย

ทั้งนี้ได้มีการร่วมลงรายชื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมี คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 300 รายชื่อประกอบด้วย ผู้บริหาร/คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกือบทุกคณะ

MthaiNews