กกต.เคาะ 28 ธ.ค.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปชป.ลาออก

Home / ข่าวการเมือง / กกต.เคาะ 28 ธ.ค.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปชป.ลาออก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง แถลงหลังการประชุม กกต.ว่า กรณีที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลาออกจาก ส.ส.ทำให้ตำแหน่งว่างลง โดยที่ประชุมมีมติเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เห็นชอบทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 8 เขต ประกอบด้วย

09

กทม.เขต 7 ,26 ,29 จ.ชุมพร เขต 1 จ.ตรัง เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 จ.สงขลา เขต 6 และจ.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในวันที่ 22 ธ.ค.56 เวลา 08.00 – 15.00 น.ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลา 45 วัน ตามรัฐธรรมนูญ จึงกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธ.ค.และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 15 ธ.ค.เวลา 08.00 – 15.00 น.

ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างลง จึงไม่มีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรและนอกเขตจังหวัด ให้กลับมาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งที่มีบัญชีอยู่ แต่ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถมาลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธ.ค.ที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้งบประมาน 80 ล้านบาท กกต.จึงขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ด้วย

MThai news