“ขวัญชัย”ลั่น!ไม่รับอำนาจศาลรธน.ชี้ขยายขอบเขตอำนาจไม่สิ้นสุด

Home / ข่าวการเมือง / “ขวัญชัย”ลั่น!ไม่รับอำนาจศาลรธน.ชี้ขยายขอบเขตอำนาจไม่สิ้นสุด

“ขวัญชัย”ออกแถลงการณ์ไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ใช้อำนาจแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ

01

นายขวัญชัย สาราคำ หรือ ไพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดร และ ประธานชมรมคนรักภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้ออกแถลงการณ์ชมรมคนรักอุดร “ปฏิเสธอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” ว่า ชมรมคนรักอุดรขอปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้” ด้วยเหตุผล คือ 1.รัฐสภามีหน้าที่ในการออกกฎหมาย ถ้าไม่ให้ออกกฎหมายจะมีไว้ทำไม 2.การออกกฎหมายของรัฐสภาได้ทำตามรัฐธรรมนูญกำหนด แล้วผิดอะไร

3.การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ว.สรรหาไว้พิจารณาเป็นการใช้อำนาจ “เกินเขตอำนาจ” ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงยอมรับไม่ได้ 4.”ระบบลากตั้ง” ที่ให้คน 7 คนใช้อำนาจประชาชน 65 ล้านคนไปแต่งตั้ง “ส.ว.” ตามอำเภอใจ ถือว่าไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 5.ในอดีตศาลรับธรรมนูญได้เคยแนะนำให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เมื่อรัฐสภายอมแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตามคำแนะนำแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะยังมาก้าวก่ายอีกทำไม

6.การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ตรงกันข้ามกล่าว คือ เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย คือ “การปกครองประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” 7. ความไม่ชอบธรรมของคุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนูญบางคน กล่าวคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน เป็นผู้มีได้ส่วนเสียกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากเคยเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาก่อน หลังจากนั้นจะกลับมาเป็นผู้วินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จึงขัดหลักความเป็นกลาง จึงยากที่จะยอมรับได้

“การตีความขยายเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้ เท่ากับใช้อำนาจตุลาการล่วงล้ำ แทรกแซงอำนาจหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ จึงเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญขยายเขตอำนาจของตัวเองไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ สุดท้ายผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในการปกครองประเทศไทย จะกลับกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐสภาออกกฎหมายไม่ได้ ผิด ถ้าเช่นนั้นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ออกกฎหมายจึงจะถูก รัฐบาลจะเสนอออกกฎหมายเพื่ออนาคตประเทศไทย 2020 ก็ไม่ได้ ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อย่างนี้การพัฒนาประเทศไทย จะไปถึงไหนซักที”นายขวัญชัย กล่าว

 

MThai news