คำต่อคำ ยิ่งลักษณ์ ตอบสภา ปมไร้ภาวะผู้นำ

Home / ข่าวการเมือง / คำต่อคำ ยิ่งลักษณ์ ตอบสภา ปมไร้ภาวะผู้นำ

วันนี้ (26 พ.ย.56) เวลา 12.30 น. ณ อาคารรัฐสภา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ยืนยันเคารพสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

f71016736ef4039e190a821b40824170_M

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องกราบเรียนท่านสมาชิกฯ ที่เคารพว่า การกล่าวหาต่อดิฉันตามญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปนั้น ดิฉันขอเรียนตามหลักของรัฐธรรมนูญและความรับผิดชอบในหน้าที่นั้น ดิฉันมีความพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาต่าง ๆ ทั้งในหลาย ๆ เรื่องที่ได้ปรากฏในเอกสารญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารราชการล้มเหลว การบกพร่องไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถหรืออื่น ๆ วันนี้คงกล่าวไม่หมด ก็ได้มีการเขียนมาประมาณ 2 หน้ากระดาษ

ซึ่งตรงนี้ดิฉันพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหา แต่สำหรับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของดิฉัน ซึ่งเป็นญัตติอีกประเภทหนึ่งนั้นที่ได้มีการถกเถียงกันก่อนที่จะเริ่มมีการอภิปราย ก็ต้องกราบเรียนว่า ข้อกล่าวหาของดิฉันนั้นถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงและไม่เป็นธรรมต่อดิฉัน ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมาตลอด 2 ปีเศษนี้ ซึ่งข้อกล่าวหาที่กล่าวหาในลักษณะของพฤติกรรมที่ส่อไปทางด้านของทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดก็เพิ่งจะทราบในวันนี้

ดิฉันขออนุญาตเรียนว่าหลาย ๆ อย่างที่ได้กล่าวหาว่าดิฉันไร้ภาวะผู้นำ ไร้สำนึก ไร้ความรับผิดชอบต่อสภาฯ และประชาชน ลอยตัวเหนือปัญหาต่าง ๆ นั้น และรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดกับพวกพ้องทำลายและข่มขู่ ก้าวก่ายสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตย ก็เรียนว่าทั้งสถาบันนิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระนั้นดิฉันเองก็ให้ความเคารพ และตลอด 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ให้ความเคารพในหลักของประชาธิปไตย และปฏิบัติตามกติกาประเพณีมาโดยตลอดค่ะ

แม้ว่ามีความคิดเห็นที่ต่าง รัฐบาลก็พยายามในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และรัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความอดทน ด้วยหลักของข้อกฎหมาย และที่สำคัญหลักของสันติค่ะ ซึ่งเราก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลนี้ก็มีหน้าที่ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนยืนยันมาตลอดนะคะ

MThai news