คนกรุงผวาชัตดาวน์-ค้านรัฐประหาร

Home / ข่าวการเมือง / คนกรุงผวาชัตดาวน์-ค้านรัฐประหาร

โพลล์ ระบุ คนกรุงเทพ กังวล ชัตดาวน์กรุงเทพ ชี้ การจราจรมีผลกระทบมากที่สุด หนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร

30

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงคิดอย่างไรกับการชัตดาวน์กรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส.” พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 กังวลมากถึงมากที่สุดต่อสถานการณ์บ้านเมือง หากกลุ่ม กปปส. ปิดพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะที่ร้อยละ 39.6 กังวลน้อยถึงน้อยที่สุด

ส่วนความเห็นต่อเรื่องที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดหากปิดพื้นที่กรุงเทพฯ คือ การจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 37.3) รองลงมาคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว (ร้อยละ 22.5) และการปะทะกันของผู้ชุมนุม กลุ่ม กปปส. กลุ่ม นปช. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต (ร้อยละ 19.3)

ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะช่วยลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดพื้นที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 เห็นว่าช่วยไม่ได้  มีเพียงร้อยละ 14.8 ที่เห็นว่าช่วยได้ และร้อยละ 35.0 ไม่แน่ใจ

สำหรับความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “การลาออกจากการเป็นนายกฯ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ จะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด” ร้อยละ 45.0 เชื่อว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ขณะที่ร้อยละ 38.9 เชื่อว่าช่วยได้มาก และร้อยละ16.1 เชื่อว่าจะแย่ลงกว่าเดิม

และเมื่อถามต่อว่า “หากยังมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. สถานการณ์ทางการเมืองไทยหลังจากการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร” ร้อยละ 44.4 เห็นว่าไม่แตกต่างไปจากปัจจุบัน รองลงมาร้อยละ 25.5 เห็นว่าจะแย่ลงกว่าปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 14.4 ที่เห็นว่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ที่เหลือร้อยละ 15.7 ยังไม่แน่ใจ

ด้านความเห็นในเรื่องการปฏิรูป ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.7 อยากให้ปฏิรูปก่อนในประเด็นหลักๆ ให้แล้วเสร็จใน 1 ปี แล้วค่อยจัดการเลือกตั้ง ในจำนวนนี้ร้อยละ 34.2 อยากได้รัฐบาลที่มาจากคนกลางมาบริหารประเทศไปพลางๆ ก่อน และร้อยละ 7.5 อยากได้รัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์ ขณะที่ร้อยละ 27.3 อยากให้เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปในประเด็นหลักๆ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน ทั้งนี้ร้อยละ 14.4 ยังไม่เห็นรูปแบบการปฏิรูปที่เหมาะสมในตอนนี้ และร้อยละ 16.6 ที่ยังไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงจนถึงที่สุด ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการรัฐประหารของทหาร” ร้อยละ 42.1 ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 38.5 เห็นด้วย และร้อยละ19.4 ยังไม่แน่ใจ

 MThai news